עבירות סמים

משפט פלילי

עבירות סמים

עבירות סמים מוגדרות בפקודת הסמים המסוכנים[ נוסח חדש], תשל״ג-1973. פקודת הסמים המסוכנים היא זו שמגדירה מהם סמים מסוכנים ואסורים לצריכה, כולל הכמויות המקסימליות הנחשבות לצריכה עצמית, אשר מעבר להן מדובר בהחזקה שלא לשימוש עצמי.
בהתאם לפקודה עבירות סמים הן: סחר בסמים, ייצוא סמים, ייבוא סמים, החזקת סמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, הדחת קטינים לשימוש בסמים, החזקת כלים לשימוש בסמים.
יודגש, כי חלק ניכר מהחשודים והנאשמים בעבירות סמים הם דווקא אנשים נורמטיביים, אזרחים מן השורה,
ללא עבר פלילי ולאו דווקא כרישי עולם הפשע ו/או אנשים בשולי החברה.

האיסור על שימוש והחזקה

למרות הדעה הרווחת בציבור, על פיה החזקת סמים קלים (כגון קנאביס, מריחאונה, חשיש) אינה מהווה עבירה, בישראל של היום יכול אדם נורמטיבי לחלוטין למצוא את עצמו נשפט על החזקת סמים לשימוש אישי.
כלומר, עצם החזקת הסם להבדיל מהשימוש בו- כבר מהווה עבירה פלילית.
סעיף 7 לפקודת הסמים קובע את האיסור על החזקה של סם מסוכן ושימוש בו, שלא ברישיון ממשרד הבריאות:

7.(א) ״לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל".


יחד עם זאת, קבע המחוקק בסעיף 7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים מדרג חומרה בעבירה של החזקת סם ושימוש בסם תוך אבחנה:


• החזקה ושימוש עצמי נחשבים לעבירה פחות חמורה, שדינה עד 3 שנות מאסר.


החזקה ושימוש לצורכי מסחר מהווים עבירת פשע חמורה שדינה עד 20 שנות מאסר. האיסור על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית מוסדר בסעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל״ג-1973 בזאת הלשון:

״לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברישיון מאת המנהל״.

מתי נחשב שימוש לצריכה עצמית?

כאמור, החוק בישראל יוצר הבחנה בין שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית, לבין פעולות שאינן מיועדות לצריכה עצמית, וזאת בהתאם לכמות החומר שנמצא ברשות הנאשם. ההבדל בא לידי ביטוי בעיקר בחומרת הענישה על העבירה, אשר במקרה של שימוש עצמי מגיעה עד לשלוש שנות מאסר, ואילו התנהלות שאינה עומדת בהגדרה זו, כגון: סחר בסמים, או אפילו החזקה של סם לצריכה עצמית אך מעבר לכמות המנויה בחוק – עלולים להוביל אף לעשרים שנות מאסר. כך לדוגמא, גם אדם אשר החזיק בביתו קנאביס במשקל של למעלה מ-15 גרם עלול למצוא עצמו מואשם בעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

נתפסתי עם סמים מה עושים?

נכון להיום, הוא שגם החזקת סם בכמות קטנה לצריכה עצמית מהווה עבירה פלילית. כאמור, אנשים נורמטיביים שנתפסים על ידי המשטרה בחשד לשימוש עצמי חשים מבוהלים ולא יודעים מה לעשות? לפיכך, אין לוותר על זכותכם להתייעץ עם עו״ד פלילי מנוסה ומיומן שיידע להנחות אתכם כיצד לפעול ולהתנהל בחקירה. עו״ד פלילי ניר ליסטר מיומן ומנוסה בתחום ויידע להדריך אתכם מה לעשות ומה לא לעשות כשאתם מוזמנים לחקירה. זכרו העונש יכול להגיע לעד שלוש שנות מאסר וסנקציות נוספות והותרת רישום פלילי שישפיע על עתידכם, לפיכך מוטב לפעול על ההנחיות שיתווה לכם העורך דין הפלילי שלכם.

תודה רבה פרטיך התקבלו בברכה

עורך דין ניר ליסטר יצור איתך קשר בהקדם.