קישורים

באיזור שלי ניתן לגשת לכל הקישורים הרלוונטים

 

elyon-front-web

אתר בית המשפט העליון

בית המשפט העליון עומד בראש מערכת השיפוט במדינה. מקום מושבו בירושלים. תחום שיפוטו – המדינה כולה. הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל.

Reshumot-front-web

מאגר הצעות חוק ממשלה

הצעות חוק ממשלה

psakdin-front-web

פסק דין מאגר משפטי

מאגר משפטי

marvad-front-web

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב”ד) הוא “הרופא המוסמך” לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. סמכות זו היא על-פי צו שר הבריאות (1980) ומכוח תקנות התעבורה (193-195 ג’).

Shabas-front-web

שרות בתי הסוהר

שירות בתי הסוהר הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. תמצית תפקידו: אחזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. על כן, פועל שירות בתי הסוהר לטיפוח אנשי הסגל, פיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים, תוך מיצוי טכנולוגיות מתקדמות והתייחסות מעמיקה לאדם שבאסיר.

rasha-front-web

הרשות לשיקום האסיר

“הזדמנות לכל אסיר”
יעדי הרשות:
1. טיפול ושיקום כלל האסירים המתאימים לשיקום ומעוניינים בכך, לרבות בני משפחתם.
2. שימור הרצף הטיפולי, המתקיים בין שירות בתי הסוהר לבין הרשות לשיקום האסיר, המהווה ערך חיוני בשיקום האסיר ומקטין את מועדותו.
3. שילוב כלל האסירים והאסירות המתאימים בתעסוקה יצרנית, סמוך ככל האפשר לשחרורם מבתי הכלא.
4. הגנה ורווחת הציבור מפני פשיעה חוזרת.