מעצר עד תום ההליכים

מעצר הוא כלי חקירה חשוב העומד לרשות הגוף החוקר, אם יש באפשרותו להוכיח חשד סביר לביצוע עבירת עוון או פשע שהעונש עליה הוא שלושה חודשי מאסר ומעלה.