סחר בבני אדם

סחר בבני אדם הוא אינו דבר חדש, ולמעשה היה נהוג כנורמה חברתית מקובלת בעת העתיקה. בעידן החדש מוגדר סחר זה כניצול המבוצע במסגרת עסקאות מכר, שכירות, שעבוד וכדומה, ובהתאם לכך פועל המחוקק בצורה אינטנסיבית למגר את התופעה, בין היתר באמצעות ענישה כבדה של עד 20 שנות מאסר.