עבירות אלימות ואלימות במשפחה

עבירות אלימות ואלימות במשפחה הן העבירות שבהן קיימת הסבירות הגבוהה ביותר לאדם הנורמטיבי לכאורה, להסתבך.