עבירות נשק

נתפסתם עם נשק ללא רישיון? הודיעו לכם שבעקבות חקירה, נתגלה שהנשק שלכם הוא גנוב? הנשק האישי שלכם אבד? אולי אפילו מצאו אצלכם ארגז נשק מלא כל טוב?