עבירת רצח

עבירת רצח היא העבירה החמורה ביותר בחוק העונשין. משמעותה של עבירת הרצח היא גרימת מותו של אדם בכוונה תחילה, והיא עולה בחומרתה על פני עבירות הריגה או גרימת מוות ברשלנות.