עבירת שוד

שוד היא עבירת רכוש, המאופיינת בשילוב מעשה אלימות או איום באלימות. אמנם מדובר באישום בעבירה לא פשוטה, אך אין זה אומר שאי אפשר להתגונן מפניו, ואין זה אומר שאין מקום לבירור הנסיבות והראיות במקרה.