עורך דין צבאי

עבירה פלילית במסגרת צבאית היא עבירה פלילית ככל עבירה פלילית אחרת, רק שהיא מתרחשת במסגרת צבאית קרי, במסגרת השירות הצבאי או במסגרת שטח בשלטון צבאי (יהודה ושומרון למשל).